فرودگاه ها

یاتا نسبت به هرج و مرج احتمالی در فرودگاه ها هشدار داد

یاتا نسبت به هرج و مرج احتمالی در فرودگاه ها هشدار داد ، مگر اینکه دولتها به سرعت به فرآیندهای دیجیتالی برای مدیریت مدارک بهداشت سفر (آزمایش کوید۱۹ و گواهی واکسن) و سایر اقدامات کوید۱۹ اقدام کنند.
قبل از کوید۱۹ ، مسافران به طور متوسط برای هر سفر حدود ۱.۵ ساعت در پروسه های سفر (ورود به سیستم ، امنیت ، کنترل مرز ، گمرک و دریاغت چمدان) صرف می کردند.
داده های فعلی نشان می دهد که زمان پردازش فرودگاه در زمان اوج به ۳ ساعت رسیده درحالی که حجم سفر فقط ۳۰ درصد از سطح قبل از کوید۱۹ است. بیشترین افزایش در هنگام ورود و کنترل مرزها است که مدارک بهداشت سفر به طور عمده به صورت اسناد کاغذی بررسی می شود.
مدل سازی ها نشان می دهد ، بدون پیشرفت این فرآیند ، زمان صرف شده در فرودگاه می تواند به ۵.۵ ساعت در هر سفر تا ۷۵٪ ترافیک قبل از کوید۱۹ و ۸ ساعت در هر سفر در ۱۰۰٪ ترافیک قبل از کوید۱۹ برسد.
ویلی والش مدیر کل یاتا گفت : بدون یک راه حل خودکار برای بررسی های کوید۱۹ ، احتمال اختلالات قابل توجهی در فرودگاه ها است . در حال حاضر ، میانگین زمان پردازش و انتظار مسافر نسبت به قبل از بحران در زمان اوج دو برابر شده است . ما باید بررسی واکسن و گواهینامه های آزمایش را قبل از افزایش سطح ترافیک به طور خودکار انجام دهیم. راه حل های فنی وجود دارد. اما دولت ها باید با استانداردهای گواهی دیجیتال موافقت کرده و فرایندها را برای پذیرش آنها یکسان سازی کنند.
گواهینامه های دیجیتال دارای چندین مزیت هستند:
پرهیز از مستند سازی جعلی .
کاهش صف ، شلوغی و زمان انتظار در فرودگاه ها از طریق ادغام با سیستم سلف چک این .
افزایش امنیت از طریق ادغام با مدیریت هویت دیجیتال توسط مقامات کنترل مرز .
کاهش خطر انتقال ویروس از طریق تبادل اسناد کاغذی به شخص دیگر .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *