مسافرها

یاتا: پذیرش مسافران واکسینه شده بهترین راه بازگشایی مرزها

یاتا از کشورهایی که مرزهای خود به روی مسافران واکسینه شده را باز می کنند ، استقبال می کند. آخرین داده های جمع آوری شده توسط یاتا نشان می دهد که بیش از ۲۰ کشور به طور کامل محدودیت ها را برای مسافران واکسینه شده برداشته اند.
یاتا از دسترسی بدون محدودیت به مسافران واکسینه شده پشتیبانی می کند. یاتا اظهار می دارد در مواردی که واکسیناسیون ممکن نیست ، دسترسی به سفرهای بدون قرنطینه باید از طریق آزمایش کوید۱۹در دسترس باشد.
آلمان از جمله آخرین کشورهایی است که برای قرنطینه مسافران واکسینه شده تخفیف می دهد. مسافران واکسینه شده دیگر مشمول اقدامات قرنطینه ای نیستند . آلمان همچنین الزامات قرنطینه را برای مسافران با نتیجه منفی آزمایش کوید۱۹ حذف کرده است.
در ایالات متحده نیز مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها متذکر شده که با اطمینان پذیری ۹۰ درصدی واکسن ، آزمایش قبل از سفر منتفی است .
ویلی والش ، مدیر کل یاتا گفت: واکسیناسیون علاوه بر محافظت از افراد ، خطر انتقال کوید۱۹را نیز به طرز چشمگیری کاهش می دهد. این امر ما را به جهانی نزدیک می کند که واکسیناسیون و آزمایش بدون قرنطینه را امکان پذیر می کند. آلمان و حداقل ۲۰ کشور دیگر گام مهمی به جلو در باز کردن مرزهای خود به روی مسافران واکسینه شده برداشته اند. اینها بهترین نمونه های عملی است که دیگران باید به سرعت از آنها پیروی کنند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *