مسافرها

ترافیک جهانی سفرهای هوایی افزایش یافت

بر اساس داده‌های یاتا کل ترافیک جهانی بر اساس شاخص کیلومتر/ مسافر (RPK) در سال ۲۰۲۳ معادل ۳۷ درصد افزایش یافت. این عدد ۶ درصد کمتر از سال ۲۰۲۲ است. دسامبر ۲۰۲۳ شاهد افزایش ۲۵.۳ درصدی ترافیک جهانی نسبت به ماه مشابه سال قبل بود و البته ۲.۵ درصد کمتر از سطح ۲۰۱۹ بود. سه ماهه چهارم ترافیک جهانی برای سال ۲۰۲۳ نیز معادل ۱.۸ درصد کمتر از سطح سال ۲۰۱۹ به پایان رسید که نشان دهنده بهبود قابل توجه مسافران پس از کووید است.
سفرهای داخلی سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل ۳۰.۴ درصد و بالاتر از سطح ۲۰۱۹ با ۳.۹ درصد افزایش داشته است. سفرهای داخلی دسامبر ۲۰۲۳ معادل۲۷ درصد نسبت به دسامبر ۲۰۲۲ و ۲.۳ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۹ افزایش یافت. ترافیک داخلی در سه ماهه چهارم نسبت به سال ۲۰۱۹ معادل۴.۴ درصد افزایش یافت که دوباره نشانگر بهبود صنعت هوانوردی به ویژه در سفرهای داخلی است.
مدیرکل یاتا در همین رابطه گفت: بهبودی نباید بهانه‌ای برای دولت‌ها باشد تا نقش حیاتی هوانوردی در افزایش رفاه مردم و مشاغل در سراسر جهان را فراموش کنند. وی خاطرنشان کرد که دولت‌های جهان باید زیرساخت‌های تولید سوخت پایدار (SAF) را به‌طور استراتژیک بررسی کنند تا به اهداف کربن صفر برسند و مقرراتی را معرفی کنند که هزینه و فایده روشنی را ارائه دهد.
تعداد سفرهای بین المللی هنوز جایگزین سال ۲۰۱۹ نشده است و ترافیک آن ۱۱.۴ درصد کمتر است. با این حال ۴۱.۶ درصد بالاتر از سال ۲۰۲۲ است. اعداد دسامبر ۲۰۲۳ برای ترافیک بین المللی ۲۴.۲ درصد سال نسبت به سال گذشته افزایش یافت و ۵.۳ درصد کمتر از سطح ۲۰۱۹ بود. به نظر می رسد ترافیک بین المللی در انتهای سال ۲۰۲۳ در حال بهبود است و نتایج سه ماهه چهارم ۵.۵ درصد کمتر از سال ۲۰۱۹ است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *