هواپیماها

یوروکنترل هزینه کوید۱۹ را برای انگلیس محاسبه می کند

در سری جدید جلسات توجیهی در مورد تأثیر کوید۱۹ بر کشورهای عضو خاص ، یوروکنترل پیش بینی خود را درباره انگلیس منتشر کرد.
تجزیه و تحلیل یوروکنترل نشان می دهد که ترافیک سال ۲۰۲۴ در انگلیس ۹۵ درصد از ترافیک سطح ۲۰۱۹ را به دست می آورد.
این امر نشان می دهد که در مجموع دو میلیون پرواز از ۱ مارس ۲۰۲۰ از دست رفته است. پروازهای فعلی با ۷۲ درصد سطح ۲۰۱۹ کاهش یافته و به ۱۸۵۹ پرواز روزانه رسیده است. یوروکنترل پیش بینی می کند که میزان ترافیک در سال ۲۰۲۱ کمتر از ۴۲ درصد سطح ۲۰۱۹ خواهد بود و پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۲ به ۷۲ درصد از سطح ۲۰۱۹ برسد.
با وجود کاهش در سفرهای هوایی ، فرودگاه هیترو با ۴۲۹ پرواز روزانه (-۶۹٪ در برابر ۲۰۱۹) همچنان شلوغ ترین فرودگاه انگلیس است و رایان ایر با ۲۲۸ پرواز روزانه به عنوان شلوغ ترین خط هوایی انگلستان باقی مانده است (-۷۳٪ در برابر ۲۰۱۹).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *